3.81.28.10 Bình hoa hồng để bàn. 

Với mạng lưới giao hàng trên toàn quốc, bạn hãy gởi hoa ngay hôm nay