3.81.28.10 Bó hoa lan tường 

Với mạng lưới giao hàng trên toàn quốc, bạn hãy gởi hoa ngay hôm nay