3.81.28.10 Hoa cưới cài áo: 1123479 

Với mạng lưới giao hàng trên toàn quốc, bạn hãy gởi hoa ngay hôm nay